Fábio Arcanjo

Fisioterapeuta / BA


Felipe Fagundes

Fisioterapeuta / SP


Flávio Bryk

Fisioterapeuta / SP


Gustavo Pilon

Fisioterapeuta / ES


Igor Borges

Fisioterapeuta / SE


Leandro Fukusawa

Fisioterapeuta / SP


Dr. Leonardo Ávila

Fisioterapeuta / SC


Nayra Rabelo

Fisioterapeuta / SP


Rafael Krasic

Fisioterapeuta / SP


Dr. Rodrigo Andrade

Fisioterapeuta / SP


Rodrigo Vasconcelos

Fisioterapeuta / SP


Dr. Wiron Lima

Fisioterapeuta / CE